Dedehtml.com

织梦联动筛选伪静态[单链接形式]

Dedehtml赞(4)

伪静态URL 网站用的是静态,筛选用的是伪静态,筛选的伪静态地址以字段和键值呈现,让筛选URL与静态保持一致。 如: 静态栏目页 http://www.dedehtml.com/juji/ 静态栏目页分页 http://www.dedehtml.com/juji...